Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/264
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.12.2002
Pružanje usluge kontrole kakvoće nafte i naftnih derivata na stranim brodovima
Tvrtka "A", u svom dopisu navodi da planiraju na stranim brodovima pružati usluge kontrole kakvoće nafte i naftnih derivata, a prema narudžbi vlasnika - inozemnog naručitelja. Nakon obavljene kontrole dio će se nafte isporučiti na domaće tržište, a dio se provozi kroz Republiku Hrvatsku i dalje se plasira na inozemno tržište. Za neke analize koristit će usluge drugih domaćih tvrtki. Na upit postoji li obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost u navedenim slučajevima, odgovaramo u nastavku.
Da bi se odredilo oporezuje li se usluga s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je, prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.
Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisno je da se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.
Članak 33b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) podrobnije propisuje da se pri utvrđivanju mjesta obavljanja usluga primjenjuje opće načelo prema kojem je mjesto obavljanja usluge tamo gdje je sjedište odnosno stalno boravište poduzetnika koji obavlja usluge, ako Zakonom ili Pravilnikom nije drugačije određeno.
U skladu s navedenim usluge kontrole kakvoće nafte i naftnih derivata koje hrvatski poduzetnik obavi inozemnom poduzetniku (na stranom brodu) oporezuju se prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, pa hrvatski poduzetnik na obavljenu uslugu inozemnom poduzetniku treba zaračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 22%.
Ako hrvatski poduzetnik, obveznik poreza na dodanu vrijednost, zaračunava drugom hrvatskom poduzetniku obavljene usluge koje ne može sam obaviti (u konkretnom slučaju analizu naftnih derivata namijenjenih domaćem tržištu ili inozemstvu), te usluge podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu