Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/203
Urudžbeni broj:513-07/02-4
Zagreb, 02.12.2002
Porez na dodanu vrijednost na usluge prijenosa govora putem Interneta (VoIP usluge)
Društvo "A", postavilo nam je pitanje smatra li se usluga VoIP koju pružaju korisniku u inozemstvu, uslugom iz članka 5. stavak 6. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00). Radi se o obradi "digitalnih podataka koji se dobiju kroz Internet i pretvaranju u analogni govor kroz modeme".
Da bi mogli odrediti radi li se u konkretnom slučaju o usluzi obrade podataka ili o telekomunikacijskoj usluzi obratili smo se za tumačenje Ministarstvu pomorstva, prometa i veza.
Prema očitovanju Ministarstva pomorstva, prometa i veza, pismo klasa: 011-01/02-03/94 od 22. studenoga 2002. godine, prijenos govora putem Internet protokola (VoIP-voice over Internet Protocol) smatra se uslugom iz članka 27. stavak 1. točka 1. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", broj 765/99 do 109/01) koja pripada ostalim tržišnim telekomunikacijskim uslugama.
Prema tome, u slučaju kada tuzemni porezni obveznik obavi ovu uslugu inozemnom poduzetniku, mjesto oporezivanja je Hrvatska, jer se navedena usluga u skladu s odredbom članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, oporezuje prema sjedištu poduzeća koje je obavilo uslugu.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu