Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/435
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 06.12.2002
Uvećavanje faktura za porez na dodanu vrijednost
Društvo "A", Zagreb, uputila nam je dopis u kojem navodi da su sa stranom tvrtkom "B" iz Njemačke potpisali podkonzultantski ugovor za projekt modernizacije Hrvatskih željeznica koridora Vc., te da će im u Hrvatskoj (u svezi s tim projektom) pružati inženjerske usluge (revizija projekata, nadzor i sl.).
Na upit moraju li fakture koje ispostavljaju inozemnoj tvrtki za navedene poslove uvećati za porez na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisno je da se mjestom obavljanja usluga razumijeva sjedište poduzeća koje obavlja usluge.
Članak 33b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) podrobnije propisuje da se kod utvrđivanja mjesta obavljanja usluga primjenjuje opće načelo prema kojem je mjesto obavljanja usluge tamo gdje je sjedište, odnosno stalno boravište poduzetnika koji obavlja usluge, ako Zakonom ili Pravilnikom nije drugačije određeno.
Prema odredbi članka 33b. stavak 3. točka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kod usluga u svezi s nekretninama mjestom obavljanja usluga smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi, a usluge u svezi s nekretninama obuhvaćaju usluge koje služe za pripremu građevinskih radova (npr. usluge arhitekata, građevinskih inženjera, statičara), obavljanje građevinskih radova, vještačenja na nekretninama, inženjering usluge.
Prema tome, usluge koje hrvatski poduzetnik obavi inozemnom poduzetniku na temelju
podkonzultantskog ugovora za projekt modernizacije Hrvatskih željeznica koridora Vc oporezuju se prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te hrvatski poduzetnik na obavljenu uslugu (revizija projekta, nadzor i slično) inozemnom poduzetniku treba zaračunti porez na dodanu vrijednost po stopi 22%.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu