Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/01-01/22
Urudžbeni broj:513-07/01-2
Zagreb, 13.03.2002
Porez na dodanu vrijednost kod pružanja usluga podružnici u inozemstvu
U povodu pitanja firme "A", o plaćanju poreza na dodanu vrijednost po ugovoru s tvrtkom "B", o ustupanju osoblja - radne snage, nabavi i isporuci hrane, napitaka, kave i materijala za čišćenje te o pružanju ugostiteljskih usluga - pripremanju obroka za radnike na platformi firme "B" - registrirane podružnice u inozemstvu, u nastavku odgovaramo.
1. Odredbama članka 5. stavak 6. točka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), propisano je da je mjesto oporezivanja porezom na dodanu vrijednost kod ustupanja osoblja prema mjestu primatelja usluge.
Sukladno navedenim odredbama, kad je riječ o ustupanju osoblja - radne snage domaće tvrtke "A" podružnici tvrtke "B" registrirane u inozemstvu koja je primatelj te usluge, nema obveze poreza na dodanu vrijednost prema hrvatskom Zakonu.
2. Kad tvrtka "A" nabavlja u inozemstvu hranu, napitke, kavu i materijal za čišćenje i kad tako nabavljenu robu isporučuje podružnici tvrtke "B" u inozemstvu, nema obveze poreza na dodanu vrijednost prema hrvatskom Zakonu. Budući da roba nije nabavljena u Republici Hrvatskoj, nema izvoznoga carinjenja ni primjene poreznog oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri izvozu prema odredbama članka 13. Zakona, a kako roba nije bila niti uvezena iz inozemstva, nema niti uvoznoga carinjenja, pa prema tome ni obveze poreza na dodanu vrijednost pri uvozu.
3. Ako domaća tvrtka "A" priprema obroke za radnike firme "B" podružnice u inozemstvu, tada se radi o ugostiteljskoj usluzi, koja podliježe oporezivanju prema članku 5. stavku 3. Zakona, tj. prema općem načelu oporezivanja usluge što razumijeva mjestom obavljanja usluge sjedište poduzeća koje obavlja usluge. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Ako takvo mjesto ne postoji, tada se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje poduzetnik koji obavija uslugu ima svoje stalno boravište ili prebivalište.
Sukladno navedenom, ako tvrtka "A" nema registriranu poslovnu jedinicu u inozemstvu odakle bi se pružale ugostiteljske usluge, tada se mjestom obavljanja usluga smatra mjesto gdje poduzetnik ima svoje stalno sjedište.
Odgovor proslijedite podnositelju zahtjeva.
Povratak na prethodnu stranicu