Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/07-01/1658
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 14.12.2007
Ispostavljanje zbirnog računa

       Poduzeće "A", zatražilo je tumačenje u vezi izdavanja računa R-1. U cilju unapređenja kvalitete i efikasnosti poslovanja, namjeravaju na svojim maloprodajnim mjestima uslužiti kupce u skladu s njihovim potrebama uz maksimalno povećanje efikasnosti stoga razmatraju mogućnost da korisnicima INA kartice izdaju zbirni račun R-1 za više isporuka unutar jednog obračunskog razdoblja. Naime prilikom svake pojedinačne isporuke goriva na benzinskoj postaji kupcu bi se izdavala Dostavnica, po kojoj se obavlja plaćanje INA karticom. Dostavnica je dokument koji ne predstavlja račun, već samo potvrdu o obavljenoj isporuci i kartičnoj transakciji. Po zaključenju obračunskog razdoblja ispostavlja se R-1 račun sukladno članku 15. stavak 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), za sve isporuke u tom obračunskom razdoblju. Tako ispostavljeni račun predstavljao bi dokument za obračun poreza na dodanu vrijednost te realizaciju prava na odbitak pretporeza kod kupaca.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Prema odredbi članka 7. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 41. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), pri obračunu poreza na dodanu vrijednost, prema izdanim računima (članak 17. stavak 1. Zakona), porezna obveza za isporuke dobara i usluga nastaje istekom obračunskog razdoblja iz članka 16. stavak 2. ovoga Zakona, u kojemu su obavljene.

 

         Shodno navedenom, porezna obveza nastaje isporučitelju goriva, u ovom slučaju poduzeću "A" d.d., istekom obračunskog razdoblja u kojem su isporuke obavljene, a za nastanak porezne obveze nije bitno da li je i kada je račun plaćen.

 

         Računom se za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana, što je propisano odredbom članka 15. stavak 2. Zakona i članka 80. stavak 1. Pravilnika.

 

         Stoga, ako će računi R-1 što će ih za obračunsko razdoblje, u kojem su obavljene isporuke goriva, poduzeće "A" d.d. izdavati poduzetnicima, na temelju Dostavnica odnosno dokumenta koji ne predstavlja račun, već samo potvrdu o obavljenoj isporuci i kartičnoj transakciji, sadržavati sve elemente propisane člankom 15. stavak 3. Zakona, poduzetnik može koristiti pravo na odbitak pretporeza u skladu s odredbama članka 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U tom slučaju poduzetnik u svojoj dokumentaciji treba imati i Dostavnice iz kojih je vidljiv datum i mjesto nabave goriva, a za koje su zbirni računi R-1 izdani.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu