Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/07-01/1459
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 29.10.2007
Navođenje matičnog broja građana na računima što se izdaju kupcima koji su fizičke osobe

       Poduzeće 'A' d.d., obratilo nam se s upitom treba li na računu što ga izdaju kupcima koji su fizičke osobe – obrtnici navoditi njihov matični broj građana (u daljnjem tekstu: MBG), obzirom da je Zakonom o matičnom broju (Narodne novine, broj 9/92 i 66/02), ograničena njegova upotreba u javnim ispravama, također postavljaju i pitanje mogu li u Poreznoj upravi dobiti informaciju o tome je li njihov dobavljač upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost kako bi mogli pravilno primijeniti pravo na odbitak pretporeza.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Obzirom da se sustav poreznih evidencija u Poreznoj upravi i kod poreznih obveznika temelji na podacima o MBG-u, sve dok se na odgovarajući način ne osigura zamjena MBG-a na drugi način utvrđenim poreznim brojem, za funkcioniranje cijelog sustava poreza na dodanu vrijednost te ostalih poreznih oblika upotreba MBG-a u porezne svrhe zadržava se do daljnjeg.

 

         Stoga, prilikom ispostavljanja računa obrtnicima, poduzeće 'A' d.o.o. obvezno je u računu između ostalog navesti i MBG fizičke osobe - obrtnika, koji je prema članku 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), jedan od osnovnih elemenata što ih treba sadržavati račun temeljem kojeg se može ostvariti pravo na odbitak pretporeza.

 

         U vezi pitanja o tome može li porezni obveznik u Poreznoj upravi dobiti informaciju o tome je li njegov dobavljač upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, napominjemo da su odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), propisani uvjeti i način upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Navedenim propisima nije propisana obveza pokretanja postupka oko dobivanja informacije je li neka pravna ili fizička osoba u sustavu poreza na dodanu vrijednost, međutim nema ni zakonske zapreke da se traženi podatak dobije u nadležnom Područnom uredu Porezne uprave, ako je taj podatak potreban drugom poreznom obvezniku kako bi mogao pravilno primijeniti pravo na odbitak pretporeza.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu