Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/06-01/94
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 25.05.2006
Podaci na računu R-1 za naplatu cestarine
U dopisu što su nam ga dostavile Hrvatske autoceste d.o.o. , navode da na naplatnim mjestima cestarskih prolaza ne izdaju račune R-1 za naplatu cestarine, već ih izdaju u upravi sektora za naplatu cestarine korisniku koji vrati originale računa plaćenih gotovinom ili kreditnim karticama na naplatnim postajama.
Navode da izdavanje računa R-1 na naplatnim mjestima cestarskog prolaza zbog ručnog upisivanja svih podataka traje do tri minute dulje od izdavanja redovnih računa što bitno usporava protočnost prometa na naplatnim mjestima.
Stoga su postavili zahtjev da se iz članka 15. stavak 3. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) Hrvatske autoceste d.o.o. izuzmu od obveze pisanja adrese sjedišta poduzetnika koji traži račun R-l na naplatnom mjestu cestarskog prolaza.
U svezi s navedenim očitujemo se u nastavku.
Odredbama članka 15. stavak 3. i stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je koje podatke mora sadržavati račun što ga ispostavlja poduzetnik - porezni obveznik za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Stoga Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava ne može, mimo odredbi Zakona, pojedinom obvezniku odobriti iskazivanje manje podataka na računu za isporučena dobra ili obavljene usluge nego što je propisano navedenim odredbama Zakona.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu