Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:334-01/05-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 06.05.2005
Izdavanje računa
Gospodin "A", vlasnik obrta "B", Supetar, kao obrtnik i obveznik poreza na dodanu vrijednost obavlja športske usluge na moru (vodenim skuterima, bananama i slično). Stoga postavlja pitanje treba li kupcima za obavljene usluge ispostaviti račun.
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Člankom 15. stavak l. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) propisano je da porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost.
Prema odredbi članka 15. stavak 8. Zakona i članka 74. stavci 5. i 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak), iznimno računi se ne moraju ispostavljati pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima. Pod tržnicama i otvorenim prostorima u smislu Zakona i Pravilnika, razumijevaju se mjesta koja su određena od strane mjerodavnih tijela kao tržnice ili mjesta gdje se može prigodno trgovati odnosno obavljati usluge. Prodajom na otvorenim prostorima razumijeva se i prodaja karata u sredstvima javnog prijevoza. S prodajom na otvorenim prostorima izjednačena je i prodaja putem automata.
Shodno navedenom, smatramo da je prilikom obavljanja športskih usluga potrebno ispostaviti račun, obzirom da u ovom slučaju nije riječ o obavljanju usluga u smislu članka 74. stavci 5. i 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, nego o pružanju usluga u svrhu rekreacije i športa na moru.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu