Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/05-01/56
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 25.02.2005
Ispostavljanje računa prilikom prodaje prijevoznih karata u sredstvima javnog prijevoza
Gospodin "A", obratio nam se s upitom o tome jesu li Hrvatske željeznice obvezne ispostavljati račune prilikom prodaje prijevoznih karata u sredstvima javnog prijevoza (vlakovima).
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) i Članka 74. stavci 5. i 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak), računi se ne moraju ispostavljati pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima. Pod tržnicama i otvorenim prostorima u smislu Zakona i Pravilnika, razumijevaju se mjesta koja su određena od strane mjerodavnih tijela kao tržnice ili mjesta gdje se može prigodno trgovati odnosno obavljati usluge. Prodajom na otvorenim prostorima razumijeva se i prodaja karata u sredstvima javnog prijevoza. S prodajom na otvorenim prostorima izjednačena je i prodaja putem automata.
Shodno navedenom, smatramo da prilikom prodaje prijevoznih karata u sredstvima javnog prijevoza (vlakovima), ne postoji obveza izdavanja računa.
Međutim, bez obzira što porezni obveznik, u konkretnom slučaju Hrvatske željeznice, nema obvezu izdavati račune za karte prodane u sredstvima javnog prijevoza, mora voditi evidencije o dnevnom gotovinskom prometu i upisivati ga u knjigu izdanih računa u smislu članka 130. stavak 2. točka 2. Pravilnika.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu