Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/03-01/1264
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 06.02.2004
Promidžbene poruke
Koordinacija udruga "A", postavila nam je pitanje treba li promidžbena poruka kojom trgovac nudi proizvod ili uslugu sadržavati zbrojni iznos naknade i poreza kao i ispostavljeni račun prilikom isporuke dobara ili usluga, ili je dopušteno
da promidžbena poruka sadrži iznos naknade (cijenu proizvoda ili usluge) i naznaku "+troškovi otpreme"?
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 15. stavci 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da je račun svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži obračunava isporučena dobra ili obavljene usluge, bez obzira kako se ta isprava naziva u poslovnomu prometu, porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena doba ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost.
Navedenim odredbama propisano je što se u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatra računom te koje elemente svaki račun mora sadržavati pri isporuci dobra ili usluge.
Kako je u ovom slučaju riječ o promidžbenoj poruci i pitanju pravilnog sadržaja promidžbene poruke stranku je potrebno uputiti da se obrati Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva nadležnom za provođenje Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 96/03) u kojom su propisani načini i uvjeti oglašavanja.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu