Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/03-01/403
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.01.2004
Ispostavljanje računa u maloprodaji tiskovina
Knjigovodstvo, poslovne usluge, trgovina i ugostiteljstvo "A", postavio nam je upit za tumačenje članka 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), radi ispostavljanja računa u maloprodaji tiskovina, da li se podrazumijeva pod prometom dnevnog tiska i promet svih tjednih i mjesečnih tiskovina ili samo dnevnih tiskovina.
Odgovaramo u nastavku.
Prema č1anku 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članku 74. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 198/03) računi se iznimno ne moraju ispostavljati ako se pretežni dio vrijednost prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima.
Pojmom dnevni tisak u smislu članka 15. stavak 8. Zakona obuhvaćene su tiskovine koje izlaze dnevno, a ne tjedno ili mjesečno.
Molimo da s našim odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu