Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/03-01/73
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 26.09.2003
Sadržaj računa
Poduzeće "A" u tijeku jednog razdoblja poslovanja izdavalo je pogrešne račune. U prvom slučaju izdavani su računi na kojima je porez na dodanu vrijednost bio obračunat na maloprodajnu cijenu prije popusta, umjesto na maloprodajnu cijenu nakon popusta, a nakon toga izdavani su računi na kojima je bio iskazan iznos poreza na dodanu vrijednost na maloprodajnu cijenu nakon popusta i prije popusta.
Poduzeće postavlja sljedeća pitanja vezana uz ispostavljanje računa:
1. Postoji li obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost obračunatog na maloprodajnu cijenu prije popusta?
2. Može li se račun u kojem je iskazan iznos poreza na dodanu vrijednost na maloprodajnu cijenu s popustom i bez popusta smatrati ispravnim? Odgovaramo u nastavku.
1. Odredbom članka 15. stavak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 79. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03), propisano je da ako porezni obveznik na računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže porez na dodanu vrijednost viši od onoga koji duguje prema Zakonu, tada duguje viši iznos, osim kada ispravi račun izdan primatelju u skladu s člankom 8. stavak 3. Zakona.
U skladu s navedenim, ako porezni obveznik ispravi račun sukladno zakonskim odredbama, duguje obračunani porez prema ispravnom računu izdanom u smislu članka 15. stavak 3. Zakona.
2. Ako porezni obveznik odobrava kupcu u trenutku ispostavljana računa sniženje cijene ili popust koji ne ulaze u poreznu osnovicu u smislu članka 8. stavak 2. Zakona, obvezan je izdati račun s ispravnom osnovicom i obračunanim porezom na dodanu vrijednost sukladno članku 15. stavak 3. Zakona, jer se samo takav račun smatra ispravnim.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu