Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/03-01/64
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 01.09.2003
Sadržaj gotovinskih računa
U povodu traženja suglasnosti na mišljenje Područnog ureda Požega, a u vezi upita javnog bilježnika može li javnobilježnička isprava zamijeniti gotovinski račun, odgovaramo u nastavku.
U skladu s odredbama članka 15. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 74. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03), računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke: broj i nadnevak izdavanja, ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika koji je obavio usluge, te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena, količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga i ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.
Shodno navedenom, javnobilježnička isprava ima obilježja gotovinskog računa samo ako sadrži sve elemente propisane navedenim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu