Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/03-01/171
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 04.06.2003
Ispostavljanje računa za obavljene usluge UNHCR-u
U svezi s upitom poreznog obveznika "A", o ispostavljanju računa za usluge obavljene UNHCR-u bez obračunavanja poreza na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku.
Središnji ured Porezne uprave se svojim pismom klasa: 410-19/98-01/1047 od 2. studenoga 1998. godine, načelno izjasnio o činjenici da UNHCR temeljem Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda iz 1946. godine, ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri kupnji dobara i korištenju usluga za službene potrebe.
Međutim, to pismo nije dokument na temelju kojeg se ostvaruje pravo na porezno oslobođenje pri nabavi dobara i usluga za službene potrebe UNHCR-a.
Kasnije je sklopljen poseban Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice ("Narodne novine" -Međunarodni ugovori broj 11/01) te na temelju tog Ugovora i Konvencije Ujedinjenih nacija o povlasticama i imunitetima iz 1946. godine, Uredi UNHCR-a i pojedini službenici UNHCR-a u Republici Hrvatskoj uživaju povlastice i imunitete te oslobođenja i olakšice koji se uobičajeno odobravaju diplomatskim i konzularnim predstavnicima.
U tom slučaju, oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost ostvaruju se temeljem odredbe članka 13. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 73. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 58/03) na temelju potvrde o ispunjenju uvjeta iz članka 13. stavak 1. točka 3. Zakona, koju im izdaje nadležno državno tijelo - Ministarstvo vanjskih poslova-Diplomatski protokol.
Povratak na prethodnu stranicu