Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/03-01/469
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 30.04.2003
Izdavanje računa
U dopisu pod gornjim brojem navodite da će na glavnim trgovima županijskih središta Republike Hrvatske tijekom trajanja akcije «KUPUJMO HRVATSKO» (od svibnja do rujna 2003.) zainteresirane tvrtke prodavati svoje proizvode na otvorenom, po promotivnim cijenama. Postavili ste upit o obvezi evidentiranja toga prometa (registar blagajne, paragon blokovi i si.) na koji odgovaramo u nastavku.
Iznimno od odredbi članka 15. stavak 1. i stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), kojima je propisana obveza izdavanja računa za isporučena dobra i obavljene usluge, te koje podatke moraju sadržavati računi za gotovinski promet, u skladu s odredbom članka 15. stavak 8. istog Zakona računi se ne moraju ispostavljati ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima.
Člankom 74. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja, 60/96 do 58/03) propisano je da se tržnicama i otvorenim prostorima u smislu Zakona i Pravilnika razumijevaju mjesta koja su određena od strane mjerodavnih tijela kao tržnice ili mjesta gdje se može prigodno trgovati, odnosno obavljati usluge.
Prema tome, ako porezni obveznici -sudionici akcije "KUPUJEMO HRVATSKU" prodaju proizvode na otvorenom, u skladu s navedenim zakonskim odredbama, nisu obvezni izdavati račune prilikom prodaje tih proizvoda.
Povratak na prethodnu stranicu