Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/02-01/1105
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.04.2003
Ispostavljanje računa kod plaćanja trajnim nalogom
Gospodin "A" obratio nam se za mišljenje o neizdavanju računa koji se plaćaju trajnim nalogom otvorenim u banci. Na upit odgovaramo u nastavku.
Prema članku 15. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost. Ako se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost treba navesti da porez na dodanu vrijednost nije zaračunan.
U skladu s navedenim, neovisno o načinu plaćanja, porezni obveznik dužan je ispostaviti račun za isporučena dobra i obavljene usluge.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu