Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/01-01/652
Urudžbeni broj:513-07/03-02
Zagreb, 14.03.2003
Automati za zabavu
Udruga priređivača zabavnih igara iz Zagreba, obratila nam se za mišljenje o tome jesu li priređivači zabavnih igara putem automata obvezni izdavati račune za svoje usluge ili se mogu svrstati u poduzetnike koji nisu dužni izdavati račune sukladno odredbama članka 74. stavci 5. i 6. Pravilnika o porez na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01).
Prema odredbi članka 15. stavak 7. Zakona o porez na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljene usluge naplaćuju u gotovini obvezni su promet iskazivati preko naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način. U stavku 8. istog članka Zakona, propisano je da se iznimno računi ne moraju ispostavljati, između ostalog, ako se prodaja obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.
Odredbom članka 74. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je, uz ostalo, da je s prodajom na otvorenim prostorima izjednačena i prodaja putem automata.
U skladu s navedenim, ako se radi o priređivanju igara na sreću na automatima za zabavu, koji rade na principu primanja novčanica i kompjuterskog registriranja prometa te ako je promet upisan i registriran na brojčanicima, mišljenja smo da ne treba izdavati račune sukladno članku 74. stavak 6. Pravilnika.
Međutim, bez obzira što obveznik nema obvezu izdavati račune, mora voditi evidencije o dnevnom gotovinskom prometu i upisivati ga u knjigu izdanih računa u smislu članka 130. stavak 2. točka 2. Pravilnika.
O navedenom izvijestite podnositelja zahtjeva.
Povratak na prethodnu stranicu