Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/03-01/102
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 19.03.2003
Obveza izdavanja računa na kioscima
Vijećnica Županijske skupštine Međimurske županije "A" postavila je pitanje u svezi s obvezom izdavanja računa na kioscima u vlasništvu Duhana i Tiska na kojima se uz dnevni tisak, duhanske prerađevine, lutriju, loto i športsku prognozu prodaje i ostala roba. Na upit odgovaramo u nastavku.
Prema članku 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) računi se ne moraju ispostavljati ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te ako je riječ o prodaji na tržnicama i otvorenim prostorijama.
U skladu s navedenom odredbom porezni obveznik nema obvezu izdavanja računa prilikom prodaje ostale robe, ako se pretežni dio vrijednosti isporuka odnosi na maloprodaju proizvoda iz članka 15. stavak 8. Zakona.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu