Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/03-01/42
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 18.02.2003
Ispostavljanje računa za obračunatu kamatu
Banka "A", obratila nam se s pitanjem u svezi s ispostavljanjem računa odnosno specifikacije za obračunatu kamatu, za poslove koje će banka raditi kao posredničke usluge za klijente koji odobravaju zajmove fizičkim osobama.
Naše je mišljenje:
Pravne osobe koje nisu banke i druge financijske institucije iz članka 11. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), obvezne su na kamate koje zaračunavaju na kredite obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost.
Obveznik poreza na dodanu vrijednost mora za obavljenu uslugu korisniku usluge ispostaviti odgovarajući račun. Ako su korisnici usluga fizičke osobe-krajnji potrošači tada im porezni obveznik izdaje račun čiji je sadržaj propisan u članku 15. stavak 6. Zakona.
Računom se za potrebe oporezivanja smatra svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira u kojem obliku i pod kojim je nazivom izdana, kako je to propisano odredbom članka 80. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01).
Ako banka posreduje između klijenata - obveznika poreza na dodanu vrijednost koji odobravaju kredite i fizičkih osoba kao korisnika kredita i u tom poslu obavlja sve tehničke poslove oko odobravanja i naplate kredita (izrada otplatnog plana, specifikacija mjesečnih otplata i dr.) ona to radi u ime i za račun klijenta.
Otplatni plan kredita koji će banka izraditi u ime svog klijenta (zajmodavatelja) i u njegovo ime dostaviti fizičkim osobama (korisnicima kredita) i koji će sadržavati podatke o mjesečnim iznosima kamata, smatra se računom izdanim u skladu s odredbama Zakona, uz uvjet da sadrži sve podatke iz članka 15. stavak 6.
Zakona.
U tom smislu, smatramo da specifikacija uplata koju će banka mjesečno izrađivati za svog klijenta predstavlja zapravo specifikaciju mjesečnih obveza poreza koju će banka dostavljati klijentu, da bi on imao podatak o obvezi poreza na dodanu vrijednost koju mora iskazati u poreznoj prijavi i zbog toga ne mora sadržavati podatke koji su propisani kao obvezni sadržaj računa.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu