Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/02-01/288
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.07.2002
Porez na dodanu vrijednost
Društvo "A", postavilo nam je upit je li u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost da se na računima kao trgovački naziv koristi naziv modela odnosno artikla na talijanskom jeziku, na koji odgovaramo.
Odredbom članka 15. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine', broj 47/95 do 73/2000), propisan je obvezan sadržaj računa za gotovinski promet, isječka vrpci ili potvrdnica iz naplatnih uređaja kojeg porezni obveznik ispostavlja za isporučena dobra i obavljene usluge. Između ostalih, u članku 15. stavak 6. točki 3. Zakona, propisano je da račun mora sadržavati količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga.
Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje oporezivanje dobara i usluga na području Republike Hrvatske, pa se i njegove odredbe primjenjuju na hrvatskom jeziku.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu