Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:471-01/02-01/159
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 13.06.2002
Izdavanje računa za isporučenu vodu i struju
U svezi s vašim upitom je li u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, izdavanje računa od strane Vodovoda i kanalizacije i Elektrodalmacije iz Splita za isporučenu vodu i struju, koji glase na stambenu zgradu, a ne na imena suvlasnika zgrade, naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 15. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. Odredbom članka 15. stavak 3. Zakona, propisan je obvezni sadržaj računa koji jedan porezni obveznik izdaje drugom poreznom obvezniku, a odredbom članka 15. stavak 6. Zakona, obvezni sadržaj računa koji porezni obveznik izdaje za dobra i usluge isporučene krajnjim potrošačima.
Izdavanjem računa za isporučenu vodu i struju, porezni obveznici su ispunili obvezu iz članka 15. Zakona. U poreznom smislu kada se radi o isporukama za krajnju potrošnju, nije potrebno identificiranje kupca-krajnjeg potrošača te smo mišljenja da porezni obveznici - Vodovod i kanalizacija i Elektrodalmacija ne krše odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kad račune za vodu i struju ispostavljaju na stambenu zgradu.
Međutim, držimo da bi u cilju zaštite potrošača bilo potrebno za isporučenu vodu i struju izdavati račun svakom vlasniku stana - kupcu ovih dobara.

Povratak na prethodnu stranicu