Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/01-01/328
Urudžbeni broj:513-07/01-10
Zagreb, 14.01.2002
Porez na dodanu vrijednost
U povodu vašeg pisma od 4. listopada 2001. i prigovora osobe "A" na način ispostavljanja računa Hrvatskih telekomunikacija (HT), po obračunu iskorištenih telekomunikacijskih usluga, uputili smo vam 10. listopada 2001. odgovor i obavijestili vas o odredbama što propisuju ispostavljanje računa i način obračunavanja poreza na dodanu vrijednost, te vas upozorili da se ne možemo očitovati u vezi s navedenim računom budući da ga niste predočili na uvid.
Vašim dopisom od 19. listopada 2001. dostavili ste nam kopije računa Hrvatskih telekomunikacija (HT) ispostavljenih na ime osobe "B", za korištenje telekomunikacijskih usluga, pa zaključujemo da se radi o prigovoru iz vašeg prethodnog pisma kad je bila riječ o osobi "A".
Uvidom u predočene račune HT-a ispostavljene na ime osobe "B", (30. 4. 00. na iznos 112,51 kn. 31. 05. 00. na iznos 108,96 kn. 30. 06. 00. na iznos 85,40 kn. 31. 07. 00. na iznos 85,45 kn. i 31. 03. 2001. na iznos 232,04 kn), zaključujemo da sadrže podatke propisane člankom 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), i člankom 75. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj, 60/96., do 54/01.).
Navedene odredbe Zakona i Pravilnika propisuju, da porezni obveznik mora za isporučena dobra ili obavljene usluge ispostaviti račun koji sadrži najmanje ove podatke: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv), adresu i matični broj ili jedinstveni matični broj građana, (porezni broj poduzetnika), koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja), ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca), količinu, cijenu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu, količinu i cijenu obavljenih usluga, nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga, iznos naknade cijene isporučenih dobara ili obavljenih usluga razvrstane po poreznoj stopi, iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi, i zbrojni iznos naknade i poreza.
U predočenim računima iskazana je porezna osnovica za korištenje telekomunikacijskih usluga, te je posebno iskazan porez na dodanu vrijednost obračunan na te usluge, što je sukladno odredbama članka 15. stavak 3. Zakona odnosno članka 75. stavak 1. Pravilnika.
Iskazivanje na računu početnog stanja i zaključnog stanja broja impulsa i specifikacija korištenih impulsa (mjesni, međumjesni i međunarodni), mogu biti sastavni dio računa ili prilog računu, ali u svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost nisu propisani člankom 15. stavak 3. Zakona i člankom 75. stavak 1. Pravilnika.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja prigovora.
Povratak na prethodnu stranicu