Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/07-01/818
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 11.06.2007
Obveza izdavanja računa za prodaju cigareta na prodajnim mjestima

Društvo „A“ d.o.o., Zagreb, dobilo je od društva „B“ d.o.o. pravo prodaje i distribucije duhanskih proizvoda Hrvatskoj lutriji, kladionicama, automat klubovima, casinima i drugima, stoga postavlja pitanje postoji li obveza izdavanja računa za prodaju cigareta na prodajnim mjestima obzirom da se prodaja vrši fizički preko djelatnika. Napominju da vrijednost isporuka duhanskih proizvoda u navedenim slučajevima ne prelazi 50% ukupne vrijednosti isporuka prodajnog mjesta.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbi članka 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), i članka 74. stavci 5. i 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), računi se ne moraju ispostavljati ako se pretežni dio vrijednosti (preko 50%) isporuka prodajnog mjesta u prethodnoj kalendarskoj godini odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica kao ni pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima.

Pod tržnicama i otvorenim prostorima u smislu Zakona i Pravilnika, razumijevaju se mjesta koja su određena od strane mjerodavnih tijela kao tržnice ili mjesta gdje se može prigodno trgovati odnosno obavljati usluge. Prodajom na otvorenim prostorima razumijeva se i prodaja karata u sredstvima javnog prijevoza. S prodajom na otvorenim prostorima izjednačena je i prodaja putem automata.

 

Prema navedenom, računi se ne moraju ispostavljati u slučaju kada se pretežni dio vrijednosti (preko 50%) isporuka prodajnog mjesta odnosi na maloprodaju dobara navedenih u članku 15. stavak 8. Zakona odnosno u članku 74. stavci 5. i 6. Pravilnika. Međutim, u konkretnom slučaju manje od 50% isporuka odnosi se na maloprodaju navedenih proizvoda, stoga je prilikom prodaje cigareta potrebno izdati račun u smislu članka 15. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu