Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/07-01/35
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 29.06.2007
Porez na dodanu vrijednost

Društvo "A" d.o.o., Zagreb,  kao korisnik slobodne zone često pored računa za isporučeno dobro dobije i račun za uslugu prijevoza od tuzemnih poduzetnika prijevoznika. Obzirom da na ulaznim računima za usluge prijevoza u slobodnu zonu nije iskazan porez na dodanu vrijednost postavili su upit jesu li usluge prijevoza dobara u slobodnu zonu oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05).

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da su poreza na dodanu vrijednost oslobođene izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge.

Poreza na dodanu vrijednost prema članku 13. stavak 1. točka 2. Zakona i članku 72. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), oslobođene su isporuke dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta te isporuke dobara unutar slobodne zone, slobodnih i carinskih skladišta čije je poslovanje uređeno posebnim propisima.

Porezni obveznik isporučitelj dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta obvezan je osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o isporuci dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta u smislu članka 72. stavak 3. Pravilnika.

 

Prema navedenom poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta te isporuke dobara unutar slobodne zone, slobodnih i carinskih skladišta čije je poslovanje uređeno posebnim propisima što je propisano člankom 13. stavak 1. točka 2. Zakona, a ne i prijevozne usluge dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta.

 

Povratak na prethodnu stranicu