Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/07-01/630
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 11.05.2007
PDV kod naknada za podučavanje iz područja računalstva

Društvo „A“ d.o.o., pretežno obavlja djelatnost posredovanja u trgovini tehničkom robom. Obzirom da je društvo 2006. godine doregistrirano i za obavljanje djelatnosti poduke iz područja računalstva, koju obavljaju od početka 2007. godine, postavljaju pitanje podliježe li naknada za obavljanje poduke iz područja računalstva obračunu poreza na dodanu vrijednost po stepi 22%. Društvo je upisano u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost 1. siječnja 1998. godine.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda.

 

Uslugama i isporukama koje su oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, smatraju se prema odredbi članka 63. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), i usluge ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koje se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te isporuke dobara u okviru obavljanja tih usluga.

 

Shodno navedenom, poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 63. stavak 2. Pravilnika oslobođene su i ustanove za trajnu naobrazbu koje nisu izričito navedene u članku 11. stavak 1. točka 8. Zakona ako usluge poduke obavlja u temeljem rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Porezno oslobođenje ne odnosi se na ostale usluge i isporuke dobara koje obavljaju takve ustanove, a koje podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Obzirom da društvo „A“ d.o.o. nije registrirano kao ustanova za trajnu naobrazbu na koju se primjenjuju odredbe članka 63. stavak 2. Pravilnika, nego društvo s ograničenom odgovornošću, na usluge poduke koje društvo obavlja ne može se primijeniti porezno oslobođenje propisano člankom 11. stavak 1. točka 8. Zakona i članka 63. stavak 2. Pravilnika, stoga je obvezno na naknadu za obavljenu uslugu poduke iz računalstva obračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 22%.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu