Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/06-01/923
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 27.10.2006
Obveza upisa u registar obveznika pdv-a

Specijalna bolnica "A", pruža usluge iz područja opće i plastične kirurgije te ORL. Bolnica je do sada imala pravni oblik ustanove i nije bila upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, međutim došlo je do promjene pravnog oblika iz ustanove u trgovačko društvo pa je postavljeno pitanje jesu li se kao trgovačko društvo obvezni upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost?

 

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama kao i usluge liječenja koje pruža zdravstvena ustanova za njegu u kući te isporuke dobara koje obave navedene ustanove.

 

Porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 5. Zakona, postavljeno je institucionalno, tj. poreza su oslobođene usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama, a ne i sve usluge liječenja koje se pružaju i u drugim organizacijskim oblicima kao što su primjerice zdravstvena trgovačka društva čije je osnivanje moguće temeljem članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 121/03, 44/05 i 48/05).

 

Shodno navedenom, prema sadašnjim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezno oslobođenje navedeno u članku 11. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ne može se primijeniti na zdravstvene usluge koje pruža trgovačko društvo osnovano u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

 

Napominjemo, ako Specijalna bolnica "A" u tekućoj godini ostvari vrijednost oporezivih isporuka dobara ili usluga iz članka 2. Zakona u iznosu većem od 85.000,00 kuna postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja iduće godine, i obvezna je upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema odredbama članka 40. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu