Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/06-01/69
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 19.12.2006
PDV kod društva za upravljanje investicijskim fondovima

Društvo 'A', postavilo nam je pitanje smatra li se usluga upravljanja investicijskim fondovima rizičnog kapitala osnovanih temeljem Zakona o investicijskim fondovima (Nar. nov., broj 150/05), uslugom koja je oslobođena poreza na dodanu vrijednost, na koje odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 90/05) usluge upravljanja investicijskim fondovima nisu posebno navedene kao usluge koje su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

 

Prema odredbi članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porez se ne plaća na promet zlatnih poluga koje obavlja Hrvatska narodna banka, domaćih i stranih sredstava plaćanja, novčanih potraživanja, vrijednosnica i udjela u poduzećima.

 

Odredbom članka 69. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 153/05), propisano je da se vrijednosnicama na koje se ne plaća porez, smatraju vrijednosni papiri iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Prema odredbi stavka 3. istog članka, isporukom vrijednosnica smatraju se i usluge čuvanja i upravljanja vrijednosnim papirima, poslovi uvođenja vrijednosnih papira na burzu, usluge preuzimanja i plasiranja novih emisija vrijednosnih papira kao i posredničke usluge u svezi s ovim poslovima.

 

Temeljem navedenih odredbi i činjenice ako je imovina investicijskih fondova u obliku vrijednosnih papira, Ministarstvo financija, Porezna uprava-Središnji ured se u pismima klasa: 410-19/01-01/361 od 14. rujna 2001. godine i klasa: 410-19/01-01/526 od 27 studenoga 2001. godine, izjasnilo da se usluge društava za upravljanje investicijskim fondovima smatraju uslugama koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost.

Smatramo da se isto odnosi i na usluge upravljanje investicijskim fondom rizičnog kapitala osnovanog temeljem odredbi Zakona o investicijskim fondovima ('Nar. novine', broj 150/05).

 

Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

 

Povratak na prethodnu stranicu