Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/06-01/767
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 27.10.2006
Ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost

Dječji vrtić  "A", obratio nam se u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost. Naime, prema rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa klasa: UP/I-601-02/04-01/0012, ur.broj: 533-04-04-7 od 21. srpnja 2004. godine Dječji vrtio "A" je predškolska ustanova čija je djelatnost odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi na temelju odobrenog programa odgoja i naobrazbe prema odredbi članka 12. i 15. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97). Dječji vrtić osnovan je kao ustanova, a osnivač je fizička osoba, stoga je postavljeno pitanje treba li Dječji vrtić "A" ući u sustav poreza na dodanu vrijednost zbog toga što je osnivač fizička osoba, a ne jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), plaćanja poreza na dodanu vrijednost, između ostalih, oslobođene su usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda.

Usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost, prema odredbi članka 63. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji određuju djelokrug rada tih ustanova.

 

Obzirom da je Dječji vrtić "A" osnovan kao ustanova koja djelatnost obavlja u skladu s posebnim propisima, isporuke dobara i usluga što ih obavi oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona, neovisno o tome što je osnivač fizička osoba, a ne jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu