Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/06-01/173
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 22.09.2006
Jesu li usluge koje pružaju medicinske sestre i medicinski tehničari oslobođene od plaćanja pdv-a
Društvo "A" d.o.o., obavlja djelatnost prijevoza bolesnika i usluga pružanja medicinske pomoći. Glavni korisnici usluga su pacijenti koji su osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s kojim društvo "A" d.o.o. ima sklopljen Ugovor o provođenju pilot projekta sanitetskog prijevoza. Obzirom da su zaposlenici društva medicinske sestre i medicinski tehničari postavljeno je pitanje jesu li usluge koje pružaju medicinske sestre i medicinski tehničari oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 4. i 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge i isporuke dobara doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara te biokemijskih laboratorija koje se pružaju u privatnoj praksi. Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su i usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama kao i usluge liječenja koje pruža zdravstvena ustanova za njegu u kući te isporuke dobara koje obave navedene ustanove.

Porezna oslobođenja iz članka 11. stavak 1. točka 4. i 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisana su institucionalno, što znači da su poreza na dodanu vrijednost oslobođene isporuke dobara i usluga što ih među ostalim pružaju medicinske sestre u privatnoj praksi te usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama, a ne i sve usluge liječenja koje se pružaju i u drugim organizacijskim oblicima kao što su primjerice zdravstvena trgovačka društva čije je osnivanje moguće temeljem članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 121/03, 44/05 i 48/05).

Shodno navedenom, u konkretnom slučaju usluge prijevoza bolesnika i pružanja medicinske pomoći obavlja društvo "A" d.o.o., a ne medicinske sestre ili medicinski tehničari u privatnoj praksi, stoga se ne može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Napominjemo da se prema sadašnjim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezno oslobođenje navedeno u članku 11. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ne može primijeniti na zdravstvene usluge koje pruža trgovačko društvo osnovano u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu