Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/06-01/189
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-3
Zagreb, 12.05.2006
Ostvarivanje porezne olakšice pri uvozu i nabavi kamp kućica i opreme za kampiranje
Na upit Udruge "A", o ostvarivanju porezne olakšice pri uvozu i nabavi kamp kućica i opreme za kampiranje za potrebe oporavka i korištenja slobodnog vremena branitelja, dragovoljaca i stradalnika Domovinskog rata, odgovaramo u nastavku.

Prema članku 61. stavak 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 94/01 do 174/04 , nezaposleni HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljac, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i obitelj smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata oslobođeni su od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost kada uvoze strojeve i opremu za obavljanje gospodarske djelatnosti, odnosno -samostalne profesionalne djelatnosti, sukladno posebnim propisima.

U ovom slučaju nije riječ o nabavi opreme za obavljanje registrirane gospodarske djelatnosti, budući da se kamp kućice i oprema za kampiranje nabavljaju u svrhu oporavka i rehabilitacije branitelja, za što nije propisana mogućnost oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Također, odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05) nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu ili nabavi kamp kućica i opreme za kampiranje u svrhu oporavka i rehabilitacije.

Napominjemo da Ministarstvo financije, odnosno Porezna uprava, nema mogućnosti, mimo odredbi Zakona, pojedinog obveznika osloboditi od obveze plaćanja tih poreza.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu