Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/06-01/16
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 08.05.2006
Oslobođenje od plaćanja PDV-a u slobodnim zonama
Slobodna zona "A" navodi da prema članku 26. Zakona o slobodnim zonama (Narodne novine, broj 44/96) korisnici slobodne zone mogu biti osnivač zone te druge domaće i strane pravne i fizičke osobe. U vezi navedenog postavljaju upit može li korisnik zone fizička osoba koja nema registriran obrt niti poduzeće, a sklopila je ugovor s osnivačem zone o obavljanju u slobodnoj zoni, unositi dobra u slobodnu zonu bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema članku 26. Zakona o slobodnim zonama korisnici zone obavljaju gospodarsku djelatnost u zoni na temelju ugovora sklopljenog s osnivačem zone.

U slobodnu zonu korisnici mogu slobodno smještati robu. Roba što je smještena u zoni, a nije namijenjena prometu na domaćem tržištu te je uporabljena ili potrošena u zoni u skladu s ovim Zakonom, oslobođena je poreza i carina i na nju se ne primjenjuje druge mjere gospodarske politike u smislu članka. 27. Zakona o slobodnim zonama.

Prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta.

Shodno navedenim odredbama, fizička osoba koja ima registriran obrt i obavlja gospodarsku djelatnost te je _s _osnivačem zone zaključila ugovor o korištenju_slobodne zone za obavljanje gospodarske djelatnosti unutar zone, može u zonu unositi dobra za obavljanje te djelatnosti bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 13. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Odredbama članka 13. i 14. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da izvozne isporuke kao i isporuke dobara u slobodne zone mogu obavljati samo
poduzetnici, budući da fizičku osoba - građanin nije poduzetnik ne može izvoziti ili unositi dobra niti obavljati isporuke u slobodnu zonu. Napominjemo da fizička osoba -građanin može iznositi dobra u skladu s carinskim propisima.

Međutim da bi roba koja se smješta u zonu, osim izvozno ocarinjene robe, bila oslobođena poreza, mora se prijaviti carinarnici radi carinskog nadzora u smislu članka 72. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) i članka 28. Zakona o slobodnim zonama.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu