Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/05-01/258
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 25.10.2005
Oslobođenje od PDV-a za radove financirane od strane Europske unije
Društvo "A" d.o.o. iz Šibenika obratilo nam se s pitanjem o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za radove koje na temelju Ugovora o zajedničkom izvođenju radova na vodoopskrbi Šibenik-Knin-Zadar ima s društvom "B" d.d. Sinj, a koji se financiraju od strane Europske unije. Društvo "B" d.d. Sinj je ovlašteno za potpis ugovora s Europskom unijom odnosno delegacijom Europske komisije u Republici Hrvatskoj, a u ugovoru je navedeno da radove izvodi društvo "B" d.d. Sinj zajedno s društvom "A" Šibenik. Mole za mišljenje mogu li biti oslobođeni carine i poreza na dodanu vrijednost u skladu s Naputkom iz Nar. nov. 110/03.
Naše je mišljenje:
Porezno oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri nabavi dobara i usluga koje se financiraju iz donacija Europske komisije ostvaruje se temeljem odredbi članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice (Nar. nov. - Međunarodni ugovori, broj 8/02 i 11/02).
Postupak ostvarivanja poreznog oslobođenja propisan je Naputkom o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice (Nar. nov., broj 110/03).
Oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara i usluga ostvaruju na temelju ovjerene Potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a koja je sastavni dio Naputka. Potvrdu ovjerava nadležno državno tijelo, a ovisno o programu potpore prema odredbi točke IV. Naputka, nadležna državna tijela su Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstvo financija.
Na temelju ovjerene Potvrde, isporučitelj dobara i usluga, ne obračunava porez na dodanu vrijednost pri isporuci dobara i usluga primateljima tih isporuka koje se plaćaju iz sredstava potpore Europske zajednice.
Iz priloženog Ugovora proizlazi da će društvo "B" d.d. Sinj izravno zaračunavati radove Delegaciji Europske komisije u Republici Hrvatskoj i te isporuke su oslobođene poreza u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma.
Radove koji će društvo "A" d.o.o. Šibenik zaračunavati društvu "B" d.d. Sinj nisu oslobođeni poreza temeljem odredbi Okvirnog sporazuma i Naputka. Zaračunati porez će društvo "B" d.d. Sinj odbiti kao pretporez i na taj način će kao i kod svih ostalih nabava dobara i usluga za poduzetničke namjene biti rasterećena poreza na dodanu vrijednost, a pri zaračunavanju isporuka Europskoj komisiji primijeniti će porezno oslobođenje propisano odredbama međunarodnog ugovora - Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice.
S pitanjima u svezi s oslobođenjem od plaćanja carine stranka se treba obratiti Carinskoj upravi.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu