Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/04-01/1786
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 02.12.2004
Porez na cestovna motorna vozila
Područni ured Varaždin dostavio je dopis kojim traži suglasnost na odgovor jesu li oslobođeni od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila porezni obveznici osobe s invaliditetom koje su ostvarile pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost kod nabave vozila temeljem podnijetog zahtjeva Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Na dostavljeni dopis u nastavku odgovaramo.
Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj: 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04) i Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, broj: 136/02, 44/03, 95/04) , nije propisano oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine pri kupnji automobila. Međutim, zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 12. rujna 2002. godine prihvaćenje prijedlog da se invalidnim osobama sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje, iz državnog proračuna refundira plaćeni PDV pri uvozu. U tom smislu je donijeta Odluka o naknadi dijela sredstava pri uvozu osobnog automobila u visini plaćenog PDV-a za 2003. godinu (Nar. nov., broj 159/03) prema kojoj je Ministarstvo rada i socijalne skrb iz sredstava državnog proračuna za 2003. godinu obavljalo isplatu ove naknade. Ova Odluka je vrijedila samo za 2003. godinu.
Porez na cestovna motorna vozila koji se plaća prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), ne plaćaju osobe koje su u cijelosti bile oslobođene plaćanja carine i PDV-a (poreza na promet) pri nabavi vozila.
Shodno navedenom osobe koje nisu bile oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine kod nabave vozila, već su ostvarile pravo na fundaciju plaćenog pdv-a obveznici su plaćanja poreza na cestovna motorna vozila.
Povratak na prethodnu stranicu