Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/04-01/300
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 18.10.2004
Izvoz privremeno uvezenih dobara radi dorade
Prijevozničko društvo "A" d.o.o., obavilo je prijevoz stroja iz inozemstva u tuzemstvo radi popravka. Po završetku popravka obaviti će uslugu prijevoza toga stroja u inozemstvo, stoga postavljaju pitanje da li su prilikom ispostavljanja računa obvezni obračunati porez na dodanu vrijednost na naknadu za dionicu puta koja se odnosi na tuzemstvo, ili je riječ o poreznom oslobođenju propisanom člankom 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04).
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da su poreza na dodanu vrijednost oslobođene izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge.
Članak 71. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04-ispravak) propisuje ako se neko dobro uvozi radi dorade ili oplemenjivanja pri čemu se ne prenosi mogućnost raspolaganja (vlasništva) na domaćeg poduzetnika i nakon dorade odnosno oplemenjivanja se to dobro izveze inozemnom naručitelju smatra se da je u dijelu koji se odnosi na oplemenjivanje obavljena izvozna isporuka dobra koja je oslobođena poreza na dodanu vrijednost.
Prema navedenom, ako prijevoznik obavlja prijevoz dobara odnosno oplemenjenih dobara koja se izvoze, oslobođen je od obračunavanja poreza na dodanu vrijednost u skladu s člankom 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu