Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/04-01/316
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 29.10.2004
Oslobođenje od plaćanja pdv-a prilikom izgradnje
SOS - "A" obratilo nam se u vezi oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom izgradnje SOS - "B", koja se financira tuzemnim donacijama.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 12. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) porez na dodanu vrijednost ne plaća se na uvoz dobara osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića koja su dana kao donacije, te pri uvozu dobara kao i nabavi dobara, osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, kao i usluga u tuzemstvu, kad se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija, danih humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, Sportskim amaterskim klubovima te tijelima državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave.
U skladu s navedenim odredbama oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost može se primijeniti samo u slučaju kada se uvoze dobra koja su od inozemnih donatora dana ustanovama i organizacijama iz članka 12. točka 12. Zakona, te ako se nabavljaju dobra ili usluge u tuzemstvu i plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije.
U slučaju kada navedene ustanove i organizacije nabavljaju dobra ili usluge u tuzemstvu i plaćaju ih iz vlastitih sredstava ili doniranih domaćih novčanih sredstava, takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. Zakona, te nije moguće primijeniti oslobođenje iz članka 12. točka 12 i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona.
Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti za oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu