Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/04-01/70
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 03.03.2004
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost
Udruga invalida, prikupila je uz pomoć sponzora novčana sredstva za kupnju kombi vozila "Renault Trafic" koje bi služilo za prijevoz najtežih invalida. Stoga nam se obraćaju sa zamolbom za oslobađanjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i posebnog poreza prilikom kupnje vozila.
U svezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 12. točke 12. Zakon o porezu na dodanu vrijednost ( Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) oslobođen je uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave.
Prema odredbama članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 198/03), ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost isporuke dobara i usluga obavljene humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije.
U skladu s navedenim odredbama oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost može se primijeniti samo u slučaju kada se uvoze dobra koja su dana kao donacija ustanovama i organizacijama iz članka 12. točka 12. Zakona, te ako se nabavljaju dobra ili usluge u tuzemstvu i plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije.
U slučaju kada udruge nabavljaju dobra ili usluge u tuzemstvu i plaćaju ih iz vlastitih sredstava ili doniranih domaćih novčanih sredstava, takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona.
Odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01) nije propisano oslobođenje od plaćanja posebnih poreza na osobne automobile i ostala motorna vozila pri uvozu ili nabavi tih vozila u tuzemstvu, a Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti za oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu