Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/04-01/243
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 04.03.2004
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, carine i posebnog poreza
Evanđeoskoj crkvi, iz Švicarske je donirano kombi vozilo, stoga nam se obraćaju sa zamolbom za oslobađanjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, carine i posebnog poreza prilikom uvoza doniranog kombi vozila.
U vezi navedenog, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 70. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 198/03) uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, kao i uvoz dobara od strane istih koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01) nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja posebnih poreza na osobne automobile i ostala motorna vozila kada vjerske ustanove uvoze donirane osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila ili zrakoplove.
U skladu s navedenim, uvoz doniranog osobnog automobila ne podliježe plaćanju poreza na dodanu vrijednost ako su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom, međutim, uvezeno vozilo podliježe obvezi posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti za oslobađanje od plaćanja posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplova.
U vezi zamolbe za oslobađanjem od plaćanja carine, stranka se treba obratiti Carinskoj upravi. Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu