Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/04-01/42
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 10.02.2004
Pojašnjenje članka 73b. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Veza: Vaše pismo od 23. siječnja 2004. godine

Postavili ste nam pitanje o pojašnjenju odredbe članka 73b. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 198/03), na koje u nastavku odgovaramo.
Odredbom članka 73b. stavak 2. Pravilnika, propisano je da se inozemnom novčanom donacijom u smislu odredbe članka 73b. stavak 1. Pravilnika i članka 13. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 127/00), smatra doznaka pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu ili fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u inozemstvu doznačena u skladu s odredbama propisa o deviznom poslovanju. Na zahtjev Porezne uprave uz ugovor ili izjavu o donaciji treba priložiti i potvrdu o poreznom statusu donatora u inozemstvu.
Prema navedenoj odredbi nije potrebno uvijek tražiti prilaganje potvrde o statusu inozemnog donatora. To će biti potrebno ako iz priložene dokumentacije ili općepoznatih činjenica o statusu donatora to nije jasno vidljivo. Ako se radi npr. o donatorima - međunarodnim organizacijama - UN, UNHCR, veleposlanstvima, vladinim agencijama stranih država, međunarodnim humanitarnim udrugama i sl. nije potrebno tražiti posebnu potvrdu o statusu donatora.
Povratak na prethodnu stranicu