Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/445
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 03.02.2004
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza radio postaje
Udruga Radio klub "A", je Uredu za obranu grada Osijeka posudila kratkovalnu radio postaju za potrebe iločko-vukovarskog ratišta koja je nestala za vrijeme rata. Da bi obnovila svoju aktivnost prikupljena su vlastita novčana sredstva za kupnju nove radio postaje od inozemnog dobavljača. Postavljaju pitanje mogu li biti oslobođeni od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza radio postaje?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 12. točke 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) oslobođen je uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave.
Prema odredbama članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 198/03), samo nabave dobara i usluga koje plaćaju neprofitne organizacije, ustanove i udruge iz primljene inozemne novčane donacije ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim odredbama oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost može se primijeniti samo u slučaju kada se uvoze dobra koja su dana kao donacija ustanovama i organizacijama iz članka 12. točka 12. Zakona, te ako se nabavljaju dobra ili usluge u tuzemstvu i plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije. U slučaju kada udruge uvoze dobra kupljena iz vlastitih, a ne doniranih novčanih sredstava, uvoz podliježe obračunu poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona.
Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti za oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu