Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/04-01/8
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 21.01.2004
Prijedlog za ukidanje carine i poreza na dodanu vrijednost na proizvode manje vrijednosti
Gospodin "A", obratio nam se s prijedlogom da se ukine carina i porez na dodanu vrijednost na proizvode manje vrijednosti (primjerice knjige, CD, DVD) koje mnogi građani naručuju iz inozemstva i primaju poštom. Odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) poreza na dodanu vrijednost oslobođen je uvoz dobara koji se prema carinskim propisima smatra osobnom prtljagom te ostalih dobara za osobnu upotrebu do ukupne vrijednost 300,00 kuna, ako ta dobra nisu namijenjena preprodaji, kao i uvoz dobara putem poštanskih i drugih pošiljaka ukupne vrijednosti do 300,00 kuna, koje primatelji hrvatski ili strani državljani prime iz inozemstva od fizičkih osoba i za koje primatelj ne plaća naknadu pošiljatelju, uz uvjete propisane carinskim propisima.
Navedenim odredbama Zakona, propisano je u kojim je slučajevima i do kojeg iznosa uvoz dobara koji obavljaju fizičke osobe oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost. U svezi carinskih propisa stranku treba uputiti da se obrati Carinskoj upravi. Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu