Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/04-01/2
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 27.01.2004
Ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost
Komora "A", obratila nam se s prijedlogom da se doktorima stomatologije i doktorima medicine omogući ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost, te da se na njihove usluge porez na dodanu vrijednost obračunava po stopi od 0%, u nastavku odgovaramo.
Odredbom članka 11. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 60. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 198/03) usluge i isporuke dobara doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara te biokemijskih laboratorija koje se pružaju u privatnoj praksi oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza.
Navedene odredbe Zakona u skladu su s preporukom Šeste smjernice Europske unije, da se oslobađaju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza, usluge osiguranja, reosiguranja, obrazovne, socijalne, zdravstvene, kulturne i financijske te usluge najma stambenog prostora, s tim da se u hrvatskom zakonu porezno oslobođenje odnosi na institucije koje obavljaju te usluge.
Prijedlog komore "A" o uvođenju nulte stope poreza na dodanu vrijednost za spomenute zdravstvene usluge nije provedivo jer nije u skladu sa Šestom smjernicom Europske unije.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu