Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/03-01/439
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 21.01.2004
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na donirana novčana sredstva
Eko centar "A" je neprofitna, nevladina udruga koja se bavi zaštitom i očuvanjem prirodne i kulturno povijesne baštine. Primorsko - goranska županija donirala je Eko centru "A" novčana sredstva, stoga postavljaju pitanje jesu li oslobođeni od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na donirana novčana sredstva.
Odgovaramo u nastavku.
Ako je u konkretnom slučaju riječ o doniranim novčanim sredstvima bez protučinidbe, ista ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbi članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00). Međutim tiskanje priručnika, edukacijskih materijala kao i sve ostale nabave dobara i usluga kad se plaćaju iz tih sredstava podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Prema odredbama članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 198/03), samo nabave dobara i usluga koje plaćaju neprofitne organizacije, ustanove i udruge iz primljene inozemne novčane donacije ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu