Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/392
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.12.2003
Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost plaćen prilikom uvoza donirane opreme
Udruga "A", osnovana je za promicanje duhovne i etične kršćanske kulture utemeljene na Bibliji i povijesnoj baštini i kulturi našeg naroda, stoga nam se obratila sa upitom ima li pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost koji je platila prilikom uvoza donirane opreme.
Odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 70. stavci 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) propisano je da je oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, kao i uvoz i nabava dobara u tuzemstvu ako se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija.
S humanitarnim organizacijama, u smislu Zakona i Pravilnika, izjednačene su neprofitne organizacije, ustanove i udruge.
Članak 70. stavak 3. Pravilnika propisuje da je za ostvarenje poreznog oslobođenja pri uvozu potrebno priložiti isprave prema carinskim propisima, a članak 73b. Pravilnika propisuje način ostvarenja poreznog oslobođenja za isporuke dobara i usluga u tuzemstvu kada se plaćaju iz primljene novčane donacije.
Sukladno odredbama Zakona i Pravilnika Udruga "A" imala je pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u trenutku uvoza doniranih dobara uz predočenje isprava propisanih carinskim propisima, pa stranku uputite da se obrati Carinskoj upravi.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu