Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/402
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 10.12.2003
Zastupanje u prodaji polica osiguranja
Banka "A", dobila je ovlaštenje za zastupanje u prodaji polica osiguranja, stoga postavljaju pitanje jesu li obvezni obračunavati porez na dodanu vrijednost na pripadajuću proviziju.
Odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 59. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) usluge i isporuke dobara banaka, uključujući i Hrvatsku narodnu banku, štedionica, štedno-kreditnih organizacija te društava osiguranja i reosiguranja oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u hrvatskom poreznom sustavu propisano je prema institucijama koje obavljaju određene djelatnosti po posebnim propisima (tzv. institucionalno oslobođenje), a ne za pojedine djelatnosti (funkcionalno oslobođenje). To znači da banka "A" nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost za sve usluge i isporuke dobara koje učini obavljanjem cjelokupne djelatnosti, pa i djelatnosti koja se odnosi na zastupanje u prodaji polica osiguranja, ali nema pravo ni na odbitak pretporeza, tj. poreza koji im zaračunaju dobavljači u računima za isporuke dobara ili usluga. Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu