Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/357
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 24.10.2003
Izdavanje potvrde o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva
U svezi s vašim upitom o mogućnosti izdavanja potvrde o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva Centru "A" u slučaju kada je donacija primljena iz inozemstva (Bosne i Hercegovine), a donator je hrvatski rezident-zaposlenik banke "B" koji se u korist Centra "A" odrekao naknade koju kao član Upravnog odbora "C" prima u Bosni i Hercegovini, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 58/03), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara i obavljene humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima, tijelima državne i lokalne samouprave, neprofitnim organizacijama, ustanovama i udrugama koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije.
U konkretnom slučaju donacija je zbog skraćenog puta plaćanja formalno primljena iz inozemstva. Međutim radi se o donatoru - tuzemnom poreznom obvezniku koji je svoj ostvareni inozemni dohodak darovao Centru "A" te smatramo da prema intencijama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ova donacija ne potpada pod pojam "inozemne novčane donacije".
Povratak na prethodnu stranicu