Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/03-01/920
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 30.09.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost zdravstveno trgovačkog društva
Doktor medicine "A" , postavio nam je pitanje je li zdravstveno trgovačko društvo koje je moguće osnovati na temelju članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u kojem će se obavljati djelatnost opće medicine, fizikalne terapije i neurologije tj. puna medicinska djelatnost koja nije bolničkog oblika, oslobođeno poreza na dodanu vrijednost, na koje u nastavku odgovaramo.
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 73/00), poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama kao i usluge liječenja koje pruža zdravstvena ustanova za njegu u kući te isporuke dobara koje obave navedene ustanove.
Porezno oslobođenje propisano u članku 11. stavku 1. točki 5. Zakona, postavljeno je institucionalno tj. oslobođene su poreza usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama, a ne i sve usluge liječenja koje se pružaju i u drugim organizacijskim oblicima kao što su npr. zdravstvena trgovačka društva.
U tom smislu, prema sadašnjoj formulaciji poreznog oslobođenja navedenog u članku 11. stavak 1. točka 5. Zakona, ono se ne može primijeniti na zdravstvene usluge koje pruža trgovačko društvo osnovano u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu