Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/03-01/653
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 25.07.2003
Zamolba za izdavanje potvrde o oslobađanju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost
"A" festival obratio nam se sa zamolbom za izdavanje potvrde o oslobađanju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza opreme potrebne za prikazivanje filmova na 50. "A" festivalu.
Odgovaramo u nastavku.
Prema članku 12. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođen je uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, kao i uvoz dobara od strane istih koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija.
Obzirom da se u ovom slučaju ne radi o uvozu dobara koja su dana kao donacija, ne može se primijeniti navedeno porezno oslobođenje, a Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Međutim, ako je "A" festival u sustavu poreza na dodanu vrijednost, tada ima pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost obračunanog i plaćenog prilikom uvoza dobara.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja zamolbe.
Povratak na prethodnu stranicu