Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-02/99
Urudžbeni broj:513-07-19/03-2
Zagreb, 27.06.2003
Obračun poreza na dodanu vrijednost na usluge ukrcaja
Na vaš upit u svezi obveze obračuna poreza na dodanu vrijednost na usluge ukrcaja i iskrcaja prtljage koje pružate inozemnim poduzetnicima -brodarima u tuzemstvu, koji obavljaju pomorski putnički prijevoz, u nastavku odgovaramo.
Prema odredbama članka 13. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj:47/95, 106/96, 164/98, 54/2000 i 73/2000) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge što ih domaći poduzetnici obave u tuzemstvu inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski, zračni i riječni prijevoz, a koje propisuje ministar financija u skladu s člankom 27. ovoga Zakona.
Člankom 73a) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ( "Narodne novine" od broja 60/96 do 54/01), propisano je da su u skladu s odredbama članka 13. stavak 1. točka 4. Zakona oslobođene oporezivanja usluge koje domaći poduzetnici obave u tuzemstvu inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski i riječni prijevoz: lučke pristojbe, usluge teglenja i vezivanja brodova u hrvatskim morskim i riječnim lukama, usluge iskrcaja, usluge ukrcaja, prekrcaja i skladištenja brodskog tereta u lukama, lučke, skladišne i agencijske usluge za terete brodova, odvoz smeća, pranje rublja i usluge popravka brodova.
U skladu s navedenim mišljenja smo da su pružene usluge iskrcaja i ukrcaja prtljage - robe u tuzemnoj morskoj luci koju pružite inozemnom poduzetniku oslobođene od oporezivanja porezom na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu