Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/152
Urudžbeni broj:513-07/03-4
Zagreb, 30.05.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu doniranih osobnih autom
Prema odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Carinskog zakona (Narodne novine, broj 92/91), povoljnija carina prema odredbi članka 22. stavak 1. Carinskog zakona te oslobođenja od plaćanja carine propisana u članku 187. Carinskog zakona, ne primjenjuju se od 2. studenoga 2001. godine, na osobna motorna vozila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife. Postavili ste nam upit može li osobno vozilo donirano vjerskoj zajednici - "A" biti oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost, na koji odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 12. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00) i članka 70. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96 do 58/03), plaćanja poreza na dodanu vrijednost je oslobođen uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima, tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, neprofitnim organizacijama, ustanovama i udrugama, kao i uvoz dobara od strane navedenih osoba koji ih plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija.
Odredbama Zakona i Pravilnika, nije propisano izuzeće od prava na porezno oslobođenje pri uvozu osobnih automobila doniranih osobama navedenim u članku 12. točka 12. Zakona, te smo mišljenja da osobe navedene u članku 12. točka 12. Zakona, mogu uvesti osobni automobil za obavljanje svoje djelatnosti koji im je doniran iz inozemstva bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu