Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/03-01/435
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 10.07.2003
Potvrda o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva
Postavili ste nam upit što učiniti kada primatelj inozemne novčane donacije, u skladu s odredbom članka 73b. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96 do 58/03), nakon što je iskoristio odobreni iznos za nabavu dobara i usluga bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ne vrati iskorištenu potvrdu Poreznoj upravi jer ju je izgubio? Može li se u tom slučaju izdati duplikat potvrde kako bi se dobavljači ponovo upisali u potvrdu gdje je to moguće rekonstruirati ili se unos u aplikaciju može obaviti na temelju izjave i preslike potvrde, ako preslika postoji? Što učiniti u slučaju kad primatelj donacije nema presliku potvrde, već je samo dostavio izjavu o gubitku potvrde?
Naše je mišljenje:
Odredbama članka 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, kojim je propisan postupak ostvarivanja prava na nabavu dobara i usluga u tuzemstvu bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost za primatelje inozemnih novčanih donacija iz članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00), nisu propisane sankcije za slučaj da primatelj inozemne novčane donacije, nakon iskorištenja iznosa odobrenog u potvrdi Porezne uprave, ne vrati potvrdu s podacima o iskorištenim iznosima.
U slučaju da je primatelj donacije izgubio navedenu potvrdu, a nema presliku potvrde, kao i u slučaju kad postoji preslika potvrde, smatramo da je potrebno rekonstruirati navedenu potvrdu na način da se to napravi temeljem dostupne dokumentacije: izjave primatelja donacije o gubitku potvrde i o tome kod kojih je dobavljača koristio mogućnost nabave dobara i usluga bez poreza, originalnih računa o primljenim isporukama koje ima primatelj donacije, eventualne preslike potvrde, provjerom dokumentacije kod dobavljača i dr.. Područni ured je obvezan provesti postupak provjere svih činjenica vezanih uz rekonstrukciju navedene potvrde i o tome sastaviti zapisnik te na temelju zapisnikom rekonstruirane potvrde obaviti unos u aplikaciju.
Povratak na prethodnu stranicu